👉 Гесталт - психолог

Гещалт

Гещалт (на немски Гещалт -. Формата, структурата) – основната концепция на гещалтпсихологията използва като Австрия и Leipziger училища, които обозначава неразделна (.. Т.е., не може да бъде сведен до сумата от неговите части) структура на съзнанието.

Примери за гещалт: привидно движение, прозрение, възприемане на музиката не се свежда до сумата от усещания звуците на музика и друго гещалт разглежда в гещалтпсихологията като единица на съзнанието и психиката на всички етапи на психичното развитие в Лайпциг училище за Гещалт разглеждат като единици за анализ на съзнание в по-късно етапи на неговото развитие, докато на ранен етап тези единици са сложни качества. В психологическата област се формират жестовете въз основа на законите за "раздробяване на психологическото поле".

Първоначално възникнало в психологията, понятието "гесталт" по-късно се използвало за позоваване на някои неразделни физически, физиологични и социални феномени.

Like this post? Please share to your friends:
Вашият коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: